Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
26
Maand
4
Jaar
1843
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Patroniem echtgenoot
Sybouts
Naam echtgenoot
Beista
Geboorteplaats echtgenoot
Kubaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Klara
Patroniem echtgenote
Dirks
Naam echtgenote
Sandstra
Geboorteplaats echtgenote
Oosterend
Voornamen vader echtgenoot
Sybout Sjoerds
Naam vader echtgenoot
Beista
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janke
Naam moeder echtgenoot
Dirks
Voornaam vader echtgenote
Dirk Douwes
Naam vader echtgenote
Sandstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjaltje Douwes
Naam moeder echtgenote
Bartsma
Kwota / Bron
Aktenr 8

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)