Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - IJlst, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
IJlst
Dag
1
Maand
3
Jaar
1855
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Otte
Naam echtgenoot
Nettinga
Geboorteplaats echtgenoot
Abbega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ringjen
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Pieter
Naam vader echtgenoot
Piers
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje
Naam moeder echtgenoot
Ottes
Voornaam vader echtgenote
Ekke Cornelis
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Lolkje Taedes
Naam moeder echtgenote
Walma
Kwota / Bron
Aktenr 1

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

IJlst, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente IJlst 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente IJlst 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)