Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - IJlst, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
IJlst
Dag
18
Maand
5
Jaar
1872
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johan
Naam echtgenoot
Haantjes
Geboorteplaats echtgenoot
Franeker
Voorna(a)m(en) echtgenote
Pietertje
Naam echtgenote
Post
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Haantje Johans
Naam vader echtgenoot
Haantjes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Jacobs
Naam moeder echtgenoot
Haagsma
Voornaam vader echtgenote
Jetze Symens
Naam vader echtgenote
Post
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Fintje Eiles
Naam moeder echtgenote
Boersma
Kwota / Bron
Aktenr 5

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

IJlst, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente IJlst 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente IJlst 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)