Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
10
Maand
1
Jaar
1816
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Sjoerds
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Roordahuizum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Douwes
Naam echtgenote
Hooghiemstra
Geboorteplaats echtgenote
Jellum
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd
Naam vader echtgenoot
Everts
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Mintje
Naam moeder echtgenoot
Gerbens
Voornaam vader echtgenote
Douwe
Naam vader echtgenote
Klazes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Klaaske
Naam moeder echtgenote
Sjerps
Kwota / Bron
Aktenr 1

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)