Collaboratieve indexen

Huwelijken - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
15
Maand
5
Jaar
1867
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Sjoerds
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Irnsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hiltje
Patroniem echtgenote
Pieters
Naam echtgenote
Schuurmans
Geboorteplaats echtgenote
Grouw
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd Everts
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hyke Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Bergsma
Voornaam vader echtgenote
Pieter Hendriks
Naam vader echtgenote
Schuurmans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Janke Jans
Naam moeder echtgenote
van der Wal
Kwota / Bron
Aktenr 12

Huwelijken

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)