Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
22
Maand
2
Jaar
1877
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Sjoerds
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Irnsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Patroniem echtgenote
Piers
Naam echtgenote
Nijdam
Geboorteplaats echtgenote
Grouw
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd Everts
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hyke Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Bergsma
Voornaam vader echtgenote
Pier Hilles
Naam vader echtgenote
Nijdam
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Yke Minderts
Naam moeder echtgenote
Peekema
Kwota / Bron
Aktenr 1

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)