Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
29
Maand
6
Jaar
1893
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Auke
Patroniem echtgenoot
Folkerts
Naam echtgenoot
van der Meer
Geboorteplaats echtgenoot
Boornbergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Yke
Patroniem echtgenote
Thomas
Naam echtgenote
Bijlsma
Geboorteplaats echtgenote
Oldeboorn
Voornamen vader echtgenoot
Folkert Aukes
Naam vader echtgenoot
van der Meer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Wietzes
Naam moeder echtgenoot
Rinsma
Voornaam vader echtgenote
Thomas Willems
Naam vader echtgenote
Bijlsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elske Tjitzes
Naam moeder echtgenote
Haringsma
Kwota / Bron
Aktenr 35

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)