Collaboratieve indexen

Huwelijken - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
18
Maand
5
Jaar
1916
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Krijn
Naam echtgenoot
Reitsma
Geboorteplaats echtgenoot
Roordahuizum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Hallum
Voornamen vader echtgenoot
Jacobus
Naam vader echtgenoot
Reitsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tite
Naam moeder echtgenoot
Wiersma
Voornaam vader echtgenote
Petrus Gerbens
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafje Piebes
Naam moeder echtgenote
Halsma
Kwota / Bron
Aktenr 19

Huwelijken

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)