Collaboratieve indexen

Huwelijken - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
29
Maand
1
Jaar
1829
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sieds
Patroniem echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
Hoytinga
Geboorteplaats echtgenoot
Roordahuizum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Lieuwes
Naam echtgenote
Schouwstra
Geboorteplaats echtgenote
Irnsum
Voornamen vader echtgenoot
Johannes Durks
Naam vader echtgenoot
Hoytinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hanke
Naam moeder echtgenoot
Siedzes
Voornaam vader echtgenote
Lieuwe Jans
Naam vader echtgenote
Schouwstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Lijsbert
Naam moeder echtgenote
Klazes
Nota
Bruidegom en vader bruidegom ondertekenen met Hoitenga
Kwota / Bron
Aktenr 1

Huwelijken

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)