Collaboratieve indexen

Huwelijken - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1936
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oege
Naam echtgenoot
Castelein
Geboorteplaats echtgenoot
Grouw
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Wijtsma
Geboorteplaats echtgenote
Roordahuizum
Voornamen vader echtgenoot
Arend
Naam vader echtgenoot
Castelein
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Lolke
Naam vader echtgenote
Wijtsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hendrikje
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 16

Huwelijken

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)