Collaboratieve indexen

Huwelijken - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
19
Maand
12
Jaar
1939
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wietze
Naam echtgenoot
Mulder
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Naam echtgenote
Hartz
Nota
Akte van Echtscheidingsakte -Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leewarden van 26 oktober 1939
Kwota / Bron
Aktenr 52

Huwelijken

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)