Collaboratieve indexen

Huwelijken - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
21
Maand
3
Jaar
1942
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sipke Bouke
Naam echtgenoot
Visser
Geboorteplaats echtgenoot
Wartena
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Oostwoud
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik
Naam vader echtgenoot
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sipkje
Naam moeder echtgenoot
Feenstra
Voornaam vader echtgenote
Wytze
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Titia
Naam moeder echtgenote
Knol
Kwota / Bron
Aktenr 4

Huwelijken

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Idaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)