Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
25
Maand
6
Jaar
1898
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Anne
Patroniem echtgenoot
Franzes
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Oenkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Wagenmakers
Geboorteplaats echtgenote
Warga
Voornamen vader echtgenoot
Frans Hinnes
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjitske Geerts
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Johannes Johannes
Naam vader echtgenote
Wagenmakers
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Brugts
Naam moeder echtgenote
Idsenga
Kwota / Bron
Aktenr 143

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)