Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
12
Maand
6
Jaar
1912
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Naam echtgenoot
Ringnalda
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Geertje
Naam echtgenote
Postma
Geboorteplaats echtgenote
Leeuwarden
Voornamen vader echtgenoot
Bouwe
Naam vader echtgenoot
Ringnalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje
Naam moeder echtgenoot
Wagenmakers
Voornaam vader echtgenote
Anne Siebes
Naam vader echtgenote
Postma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjoerdtje Annes
Naam moeder echtgenote
Damkot
Kwota / Bron
Aktenr 138

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)