Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
2
Maand
8
Jaar
1924
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rommert
Naam echtgenoot
Dijk
Geboorteplaats echtgenoot
Leeuwarden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Naam echtgenote
Kooij
Geboorteplaats echtgenote
Recklinghausen Bruch Dutisland
Voornamen vader echtgenoot
Sijtze Rommerts
Naam vader echtgenoot
Dijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Baukje Willems
Naam moeder echtgenoot
Veenstra
Voornaam vader echtgenote
Gerrit
Naam vader echtgenote
Kooij
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sietske
Naam moeder echtgenote
Sibrandi
Kwota / Bron
Aktenr 240

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)