Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
18
Maand
5
Jaar
1927
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Harmen Lodewijk
Naam echtgenoot
Ringnalda
Geboorteplaats echtgenoot
Zutphen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Dieuwke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Leeuwarden
Voornamen vader echtgenoot
Fonger
Naam vader echtgenoot
Ringnalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antonia
Naam moeder echtgenoot
Seevinck
Voornaam vader echtgenote
Gerrit Feijes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Eeuwkje
Naam moeder echtgenote
Boskma
Kwota / Bron
Aktenr 113

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)