Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
2
Maand
6
Jaar
1811
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ynte
Patroniem echtgenoot
Sybrens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ybeltje
Patroniem echtgenote
Jans
Voornamen vader echtgenoot
Sybren
Naam vader echtgenoot
Yntes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
Idskes
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Gerrits
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hinke
Naam moeder echtgenote
Karsten
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)