Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
10
Maand
5
Jaar
1840
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Naam echtgenoot
Bijlinga
Geboorteplaats echtgenoot
Joure
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Dronrijp
Voornamen vader echtgenoot
Kornelis Andries
Naam vader echtgenoot
Bijlinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Romkjen Piebes
Naam moeder echtgenoot
Laverman
Voornaam vader echtgenote
Rein Arjens
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Uilkes
Naam moeder echtgenote
Miedema
Kwota / Bron
Aktenr 39

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)