Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
1
Maand
8
Jaar
1841
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Haye
Patroniem echtgenoot
Tjallings
Naam echtgenoot
Tanja
Geboorteplaats echtgenoot
Leeuwarden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Leeuwarden
Voornamen vader echtgenoot
Tjalling Hayes
Naam vader echtgenoot
Tanja
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Bregje Jans
Naam moeder echtgenoot
Ongeluk
Voornaam vader echtgenote
Frederik Fransen
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Tjeerds
Naam moeder echtgenote
Jongma
Kwota / Bron
Aktenr 151

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)