Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
16
Maand
1
Jaar
1848
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Patroniem echtgenoot
Douwes
Naam echtgenoot
Swart
Geboorteplaats echtgenoot
Leeuwarden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Dieuwke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Huizum
Voornamen vader echtgenoot
Douwe Jacobs
Naam vader echtgenoot
Swart
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Ages
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Sijbren Piers
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Berends
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 3

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)