Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
24
Maand
5
Jaar
1848
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Pieters
Naam echtgenoot
Rikkers
Geboorteplaats echtgenoot
Harlingen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Stiens
Voornamen vader echtgenoot
Pieter
Naam vader echtgenoot
Rikkers
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Richtje Minnes
Naam moeder echtgenoot
Gleybakker
Voornaam vader echtgenote
Sijbe Jans
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Igles
Naam moeder echtgenote
Kingma
Kwota / Bron
Aktenr 81

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)