Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
15
Maand
11
Jaar
1848
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gabe
Naam echtgenoot
Nijdam
Geboorteplaats echtgenoot
Leeuwarden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aafke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Kolluj
Voornamen vader echtgenoot
Gerben Roels
Naam vader echtgenoot
Nijdam
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Sijbes
Naam moeder echtgenoot
Feenstra
Voornaam vader echtgenote
Aldert Jochums
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Hendriks
Naam moeder echtgenote
Bosgra
Kwota / Bron
Aktenr 162

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)