Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
16
Maand
5
Jaar
1858
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sake
Naam echtgenoot
Ringenaldus
Geboorteplaats echtgenoot
Gorredijk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ymkje
Naam echtgenote
Dijk
Geboorteplaats echtgenote
Dantumawoude
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit Wijbes
Naam vader echtgenoot
Ringenaldus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Dirks
Naam moeder echtgenoot
Bijlsma
Voornaam vader echtgenote
Alle Rompts
Naam vader echtgenote
Dijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sipkje Lieuwes
Naam moeder echtgenote
van der Ploeg
Kwota / Bron
Aktenr 69

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)