Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
5
Maand
4
Jaar
1818
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Cornelis
Patroniem echtgenoot
Dirks
Naam echtgenoot
Veenstra
Voorna(a)m(en) echtgenote
Foekje
Naam echtgenote
Nauta
Voornamen vader echtgenoot
Dirk Janses
Naam vader echtgenoot
Veenstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbeth
Naam moeder echtgenoot
Cornelis
Voornaam vader echtgenote
Jacob
Naam vader echtgenote
Nauta
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jettje
Naam moeder echtgenote
Vink
Kwota / Bron
Aktenr 26

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1941
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarden 1811-1941
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)