Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
22
Maand
11
Jaar
1838
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Melle
Patroniem echtgenoot
Alberts
Naam echtgenoot
Krol
Geboorteplaats echtgenoot
Hardegarijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Marta
Patroniem echtgenote
Folkerts
Naam echtgenote
Dekenga
Geboorteplaats echtgenote
Jelsum
Voornamen vader echtgenoot
Albert Melles
Naam vader echtgenoot
Krol
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbeth
Naam moeder echtgenoot
Cornelis
Voornaam vader echtgenote
Folkert Jans
Naam vader echtgenote
Dekenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Dieuwke Cornelis
Naam moeder echtgenote
Olijnsma
Kwota / Bron
Aktenr 68

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)