Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
21
Maand
4
Jaar
1859
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Harkes
Naam echtgenoot
Blaam
Geboorteplaats echtgenoot
Stiens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Patroniem echtgenote
Hanses
Naam echtgenote
Rienks
Geboorteplaats echtgenote
Hallum
Voornamen vader echtgenoot
Harke
Naam vader echtgenoot
Blaam
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aafke Jans
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Hans Symens
Naam vader echtgenote
Rienks
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Lolkes
Naam moeder echtgenote
Hommema
Kwota / Bron
Aktenr 10

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)