Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1860
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sybe
Patroniem echtgenoot
Hessels
Naam echtgenoot
Rienks
Geboorteplaats echtgenoot
Hallum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Baukje
Patroniem echtgenote
Scheltes
Naam echtgenote
Brouwers
Geboorteplaats echtgenote
Cornjum
Voornamen vader echtgenoot
Hessel Symens
Naam vader echtgenoot
Rienks
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Swopkje Sybes
Naam moeder echtgenoot
Sevenster
Voornaam vader echtgenote
Schelte Pieters
Naam vader echtgenote
Brouwers
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske Aans
Naam moeder echtgenote
Andringa
Kwota / Bron
Aktenr 12

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)