Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1862
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Taeke
Naam echtgenoot
Veldman
Geboorteplaats echtgenoot
Huizum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjieuke
Patroniem echtgenote
Sjoukes
Naam echtgenote
Overdijk
Geboorteplaats echtgenote
Huizum
Voornamen vader echtgenoot
Willem Christoffels
Naam vader echtgenoot
Veldman
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Catharina Taekes
Naam moeder echtgenoot
Poelsma
Voornaam vader echtgenote
Sjouke Tymens
Naam vader echtgenote
Overdijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafke Sybrens
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 48

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)