Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
1
Maand
10
Jaar
1864
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacobus
Patroniem echtgenoot
Wudmers
Naam echtgenoot
Talsma
Geboorteplaats echtgenoot
Hidaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Yda
Naam echtgenote
Visser
Geboorteplaats echtgenote
Leeuwarden
Voornamen vader echtgenoot
Wudmer Pieters
Naam vader echtgenoot
Talsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Yttje Gerrits
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Hendrik Cornelis
Naam vader echtgenote
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Catharina Ignatius
Naam moeder echtgenote
Wiersma
Kwota / Bron
Aktenr 65

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)