Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1868
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Louws
Naam echtgenote
Olivier
Geboorteplaats echtgenote
Jelsum
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jetske
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Louw Sipkes
Naam vader echtgenote
Olivier
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Eeke Tjitzes
Naam moeder echtgenote
Stienstra
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)