Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
29
Maand
6
Jaar
1876
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Patroniem echtgenoot
Jacobs
Naam echtgenoot
Kingma
Geboorteplaats echtgenoot
Cornjum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Patroniem echtgenote
Tjeerds
Naam echtgenote
Algra
Geboorteplaats echtgenote
Britsum
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Jitzes
Naam vader echtgenoot
Kingma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Afke Ludzers
Naam moeder echtgenoot
Pijpstra
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd Hendriks
Naam vader echtgenote
Algra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske Klazes
Naam moeder echtgenote
Boersma
Kwota / Bron
Aktenr 63

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)