Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
14
Maand
9
Jaar
1876
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Douwe
Patroniem echtgenoot
Gerrits
Naam echtgenoot
Plantinga
Geboorteplaats echtgenoot
Stiens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gelbrigje
Patroniem echtgenote
Tjeerds
Naam echtgenote
Algra
Geboorteplaats echtgenote
Britsum
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit Gerrits
Naam vader echtgenoot
Plantinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Bootje Jacobs
Naam moeder echtgenoot
Damsma
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd Hendriks
Naam vader echtgenote
Algra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske Klazes
Naam moeder echtgenote
Boersma
Kwota / Bron
Aktenr 72

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)