Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
13
Maand
5
Jaar
1880
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wopke
Patroniem echtgenoot
Sjoerds
Naam echtgenoot
Wybenga
Geboorteplaats echtgenoot
Jelsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Patroniem echtgenote
Sjoukes
Naam echtgenote
Vroom
Geboorteplaats echtgenote
Marrum
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd
Naam vader echtgenoot
Wybenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Bosma
Voornaam vader echtgenote
Sjouke Jans
Naam vader echtgenote
Vroom
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sybrigje
Naam moeder echtgenote
van der Schaar
Kwota / Bron
Aktenr 17

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)