Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
29
Maand
5
Jaar
1880
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjisse
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Roorda
Geboorteplaats echtgenoot
Leeuwarden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Patroniem echtgenote
Sibbles
Naam echtgenote
van der Zee
Geboorteplaats echtgenote
Wirdum
Voornamen vader echtgenoot
Jan Tjisses
Naam vader echtgenoot
Roorda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Akke Floris
Naam moeder echtgenoot
Jorna
Voornaam vader echtgenote
Sibble Sjoukes
Naam vader echtgenote
van der Zee
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Tjibbes
Naam moeder echtgenote
Terpstra
Kwota / Bron
Aktenr 63

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)