Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
20
Maand
3
Jaar
1823
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Roelofs
Naam echtgenote
Bildstra
Voornamen vader echtgenoot
Jan
Naam vader echtgenoot
Wiltjes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Attje
Naam moeder echtgenoot
Hessels
Voornaam vader echtgenote
Roelof Cornelis
Naam vader echtgenote
Bildstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje
Naam moeder echtgenote
Wopkes
Kwota / Bron
Aktenr 5

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)