Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1902
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wirdum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sipkje
Naam echtgenote
Jorna
Geboorteplaats echtgenote
Swichum
Voornamen vader echtgenoot
Bauke Gerbens
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Romkje Gerrits
Naam moeder echtgenoot
van Uuren
Voornaam vader echtgenote
Jacob Pieters
Naam vader echtgenote
Jorna
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Klaaske Pieters
Naam moeder echtgenote
Pasma
Kwota / Bron
Aktenr 26

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)