Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
22
Maand
2
Jaar
1911
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tiete
Naam echtgenoot
Bosgraaf
Geboorteplaats echtgenoot
Huizum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Taetske
Naam echtgenote
Boonstra
Geboorteplaats echtgenote
Leeuwarden
Voornamen vader echtgenoot
Berend
Naam vader echtgenoot
Bosgraaf
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Baukje
Naam moeder echtgenoot
de Jong
Voornaam vader echtgenote
Harmen Sipkes
Naam vader echtgenote
Boonstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 6

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)