Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
26
Maand
7
Jaar
1919
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Eernewoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Visser
Geboorteplaats echtgenote
Hempens
Voornamen vader echtgenoot
Hattum
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Houkje
Naam moeder echtgenoot
Popma
Voornaam vader echtgenote
Feiko
Naam vader echtgenote
Visser
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Wytske Klazes
Naam moeder echtgenote
Hoogstins
Kwota / Bron
Aktenr 82

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)