Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
1
Maand
4
Jaar
1922
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Jelsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Joukje
Naam echtgenote
Keizer
Geboorteplaats echtgenote
Tietjerk
Voornamen vader echtgenoot
Freerk
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje
Naam moeder echtgenoot
Jorna
Voornaam vader echtgenote
Klaas
Naam vader echtgenote
Keizer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje Aukes
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 18

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)