Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1924
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lammert
Naam echtgenoot
Wolters
Geboorteplaats echtgenoot
Akkerwoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Grouw
Voornamen vader echtgenoot
Dirk
Naam vader echtgenoot
Wolters
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Neeltje
Naam moeder echtgenoot
de Vries
Voornaam vader echtgenote
Eelke Lieuwes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jinke
Naam moeder echtgenote
de Jong
Kwota / Bron
Aktenr 17

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)