Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
28
Maand
7
Jaar
1925
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sipke Hein
Naam echtgenoot
Posthuma
Geboorteplaats echtgenoot
Aalzum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Baukje
Naam echtgenote
Jorna
Geboorteplaats echtgenote
Weidum
Voornamen vader echtgenoot
Jogchum
Naam vader echtgenoot
Posthuma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje
Naam moeder echtgenoot
de Graaf
Voornaam vader echtgenote
Pieter Ypes
Naam vader echtgenote
Jorna
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Gerrits
Naam moeder echtgenote
Baarda
Kwota / Bron
Aktenr 64

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)