Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
24
Maand
12
Jaar
1925
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Hemelum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hylkje
Naam echtgenote
Rooda
Geboorteplaats echtgenote
Huizum
Voornamen vader echtgenoot
Klaas
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaasje
Naam moeder echtgenoot
Tjepkema
Voornaam vader echtgenote
Jelte
Naam vader echtgenote
Rooda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske
Naam moeder echtgenote
Ringnalda
Kwota / Bron
Aktenr 97

Huwelijken

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)