Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarderadeel
Dag
16
Maand
11
Jaar
1932
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Renema
Geboorteplaats echtgenoot
Wirdum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Romkje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Wijtgaard
Voornamen vader echtgenoot
Andries
Naam vader echtgenoot
Renema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Reintje
Naam moeder echtgenoot
Jonker
Voornaam vader echtgenote
Gerben
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sipkje
Naam moeder echtgenote
Jorna
Kwota / Bron
Aktenr 105

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Leeuwarderadeel 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)