Collaboratieve indexen

Huwelijken - Lemsterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Lemsterland
Dag
26
Maand
5
Jaar
1816
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannis
Patroniem echtgenoot
Pieters
Naam echtgenoot
Delstra
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anke
Patroniem echtgenote
Taikes
Naam echtgenote
de Boer
Voornamen vader echtgenoot
Pieter
Naam vader echtgenoot
Engeles
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Akke
Naam moeder echtgenoot
Pieters
Voornaam vader echtgenote
Taike Tjeerds
Naam vader echtgenote
de Boer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske
Naam moeder echtgenote
Jerres
Kwota / Bron
Aktenr 8

Huwelijken

Lemsterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Lemsterland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Lemsterland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)