Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
21
Maand
6
Jaar
1837
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Beetgum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Baukje
Patroniem echtgenote
Keimpes
Naam echtgenote
Koopmans
Geboorteplaats echtgenote
Beetgum
Voornamen vader echtgenoot
Jan
Naam vader echtgenoot
Wiltjes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Atje
Naam moeder echtgenoot
Hessels
Voornaam vader echtgenote
Keimpe Jeltes
Naam vader echtgenote
Koopmans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sijke
Naam moeder echtgenote
Jans
Kwota / Bron
Aktenr 35

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)