Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1848
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Reinder
Patroniem echtgenoot
Pieters
Naam echtgenoot
Wuffen
Geboorteplaats echtgenoot
Hallum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wijke
Patroniem echtgenote
Martens
Naam echtgenote
van Dijk
Geboorteplaats echtgenote
Beetgum
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Reinders
Naam vader echtgenoot
Wuffen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Gelske Dirks
Naam moeder echtgenoot
de Vries
Voornaam vader echtgenote
Marten Dirks
Naam vader echtgenote
van Dijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Douwkje Tjeerds
Naam moeder echtgenote
Jellema
Kwota / Bron
Aktenr 18

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)