Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
15
Maand
5
Jaar
1850
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Patroniem echtgenoot
Martens
Naam echtgenoot
van Dijk
Geboorteplaats echtgenoot
Schingen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Elisabeth
Patroniem echtgenote
Jetses
Naam echtgenote
Plat
Geboorteplaats echtgenote
Stiens
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Doukje Tjeerds
Naam moeder echtgenoot
Jellema
Voornaam vader echtgenote
Jetse Sippes
Naam vader echtgenote
Plat
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje Allardus
Naam moeder echtgenote
Nicolay
Kwota / Bron
Aktenr 41

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)