Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
17
Maand
5
Jaar
1871
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Meinte
Patroniem echtgenoot
Rimmelts
Naam echtgenoot
Kuiken
Geboorteplaats echtgenoot
Poppingawier
Voorna(a)m(en) echtgenote
Doetje
Patroniem echtgenote
Andries
Naam echtgenote
Bosch
Geboorteplaats echtgenote
Deinum
Voornamen vader echtgenoot
Rimmelt Reins
Naam vader echtgenoot
Kuiken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Henke Douwes
Naam moeder echtgenoot
Bergsma
Voornaam vader echtgenote
Andries Tjeerds
Naam vader echtgenote
Bosch
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Janke Keimpes
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 30

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)