Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
15
Maand
11
Jaar
1877
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lume
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Hiemstra
Geboorteplaats echtgenoot
Menaldum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Sjoerds
Naam echtgenote
Wybenga
Geboorteplaats echtgenote
Finkum
Voornamen vader echtgenoot
Jan Ydes
Naam vader echtgenoot
Hiemstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Lumes
Naam moeder echtgenoot
Hogerhuis
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd Jans
Naam vader echtgenote
Wybenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Klazes
Naam moeder echtgenote
Bosma
Kwota / Bron
Aktenr 74

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)