Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
17
Maand
5
Jaar
1883
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Berlikum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Maaike
Naam echtgenote
Lautenbach
Geboorteplaats echtgenote
Berlikum
Voornamen vader echtgenoot
Jentje Pieters
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Hager
Voornaam vader echtgenote
Sybren Sybrens
Naam vader echtgenote
Lautenbach
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafke Freerks
Naam moeder echtgenote
Tilstra
Kwota / Bron
Aktenr 27

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)